Sensec Solutions AS

Sensec Solutions är Norges ledande helhetsleverantör av säkerhetslösningar inom kritisk infrastruktur. Verksamheten omfattar försäljning, marknadsföring och teknisk service av detektionsprodukter, där man är återförsäljare av varumärken som Smiths detection, CEIA, Secuscan, STI och Embross.

Sensec Solutions är också en utvecklarare av intelligenta automationslösningar och systemintegration inom logistikflöden.

Bolaget grundades 1996, blev en del av Sensec 2020 och sedan mars 2022 ingår det i Transfer Group. Bolaget har sitt huvudkontor i Oslo.

Det egenutvecklade intuitiva ”högnivå” styrsystemet BRAINS (Bagage Routing And Information System) utgör kärnan i verksamheten med en global marknadspotential.

Detta styrsystem optimerar distribution av bagage och paket, med routing, rapportering och analys. Systemet ger överblick och kontroll över alla dataflöden, minimal hantering, samt följer krav baserat på tid, prioritet, säkerhet, identifikation, gräns och tull.
Systemet består av olika applikationer som kan sammanfogas likt byggklossar till integrerade system och anpassas med befintlig hårdvara.
Alla datapunkter i flödet samlas upp i BRAINS Data Hub.

Framtidsvisionen är en fortsatt produktutveckling och att tillsammans med övriga bolag inom Transfer Group växa, både i Norden och i Europa.

Läs mer på sensecsolutions.no