Sensec AB

Sensec är en ledande helhetsleverantör i Sverige av säkerhetslösningar inom kritisk infrastruktur. Företaget, med huvudkontor i Stockholm, grundades 1982 och är sedan mars 2022 en del av Transfer Group.

Verksamheten omfattar försäljning, marknadsföring och teknisk service av säkerhetsprodukter såsom röntgenutrustning, metalldetektorer, narkotika- och sprängämnesdetektorer, strålningsdetektorer, elektronisk övervakning samt Hazmatutrustning. Våra produkter används i huvudsak vid säkerhetskontroll, in- och utpassering, bagagekontroll, fordonskontroll och kontroll av post och paket.

Den övergripande produktportföljen består av:
  • Checkpoints/inpassering
  • Incheckning och bagagehantering
  • Säkerhetsprodukter för kritisk infrastruktur
  • Evenemangssäkerhet
  • Strålningsdetektion
  • Sprängämnesdetektion

 

Framtidsvisionen är att stärka produktutbudet och framför allt serviceerbjudandet. Och att fortsätta att expandera, primärt i Norden, i samarbete med övriga företag inom Transfer Group.

Läs mer på sensec.se