Som ett led i vår affärsplan så har vi bytt namn till Transfer Service Group AB. Detta för att förtydliga vår verksamhet och bättre återge vår verksamhet som är att äga, bygga samt förvalta bolag inom service, säkerhet samt vård.