Kontakt

Mats Holmberg

Mats Holmberg

VD för Transfer Group
mats.holmberg@transfer.se
Mathias Svedlund

Mathias Svedlund

VD för Sensec AB
mathias.svedlund@sensec.se
Thomas Walldof

Thomas Walldof

VD för Amigo Systems
thomas.walldof@amigo.se
Karin Nilsson

Karin Nilsson

CFO Transfer Group
karin.nilsson@transfer.se

Magnus Ahde

VD för Altum Security magnus.ahde@altumsecurity.se

Visselblåsare

För att larma om missförhållanden och/eller oegentligheter. Se dokumentet Visselblasarfunktion.pdf för mer information. visselblasare@transfer.se