Investor Relations

Styrelse och revisor

Enligt rådande bolagsordning skall styrelsen bestå av lägst 3 och högst 7 ledamöter, inräknat styrelsens ordförande. Transfer Groups styrelse väljs vid bolagsstämma. Valet av styrelse gäller perioden fram till och med nästkommande årsstämma.

Ninna Hansson Engberg

Styrelseordförande
(född 1962)

Ninna Hansson Engberg är en marknadsekonom med bred erfarenhet inom områden såsom media och kommunikation. Hon har även arbetat inom idrottsrörelsen och har haft positioner som VD för Stockholm Globe Arenas, vice VD för MTG Radio samt affärsutvecklingschef på TV4.
Pågående uppdrag: Styrelseledamot och VD: Ninna Engberg AB Styrelseordförande: Rally Sweden AB, Svenska Rallyt Aktiebolag och Nordic Propertysearch AB (publ). Styrelseledamot: POJO AB, Infobase Sverige AB och Göransson Arena AB  och Svenska bilsportsförbundet Suppleant: Effektiva FVB AB.
Tidigare uppdrag (senaste fem åren): VD och styrelsesuppleant: Lidingöloppet Marknads AB. Extern VD: Wenngarn Fastighetsförädling AB Styrelseordförande: Blomquist Communication AB och Soul Communication AB. Styrelseledamot: BOSTADSFÖRENINGEN RÅDJURET U P A, Dibber BLA AB, Soltech Energy Sweden AB (publ), En Svensk Klassiker AB, Intreat AB och Wenngarn Hotell och Konferens AB. Oberoende: Ja. Aktieinnehav: 1 450 000 aktier.
Ninna Hansson Engberg

Mats Holmberg

Styrelseledamot
(född 1958)

Mats Holmberg har över 30 års erfarenhet av företagsgrundande och entreprenörskap. Mats är en visionär och entreprenör och arbetar aktivt både i noterade och onoterade bolag.
Pågående uppdrag: Ordförande: Mil Sec Sverige AB, Sensec AB, Transfer Networks Sweden AB, Altum Security AB Ägare och ordförande: Des Mond AB 100%, Soft Telecom Sweden AB 50%. Ordförande och VD: Ubewise Sweden AB. Ledamot: Amigo Systems AB,
Tidigare uppdrag: Ordförande: iZafe AB, Minutus Training AB, Commuter Security Group AB, Parkeringsvakt Utbildningar Sverige AB, Sensec Academy AB Ledamot FRISQ AB (publ), Amadra AB, Wrenshit AB. Suppleant: Doktor Hemma ASIH Stockholm AB.
Utbildning: Umeå Universitet; Business. IHM Business School, Sales & Market Management.
Oberoende: Nej.
Aktieinnehav: Äger direkt och genom bolag 100 283 192 aktier.
Mats Holmberg

Geir Remmem

Styrelseledamot
(född 1959)

Pågående uppdrag: Styrelseordförande Last Mile Solution AS, Styrelseledamot Sensec Solutions AS, styrelseledamot Last Mile AS, styrelseledamot Bertel O. Steen Power Solution AS, styrelseledamot och VD Bertel O. Steen Industri AS.
Tidigare uppdrag: Officer i Norges försvarsmakt i 18 nationella och internationella befattningar. Direktör för organisationsutveckling och vice VD för Verdisikring AS (Norges näst största säkerhetsföretag 1995), Executive Vice President Umoe Olje og Gass 6 år, koncerndirektör Bertel O. Steen AS 4 år, Koncernchef Bertel O. Steen Industri AS 18 år.
Utbildning: Krigsskola och Stabsskola i Norges försvarsmakt.
Oberoende: Ja.
Aktieinnehav: –

Geir

Joachim Källsholm

Styrelseledamot
(född 1964)

Joachim Källsholm är född 1964 och har erfarenhet bl.a som VD för Securitas Sverige och Freys Security. Han är styrelseordförande i Säkerhetsföretagen.

Pågående uppdrag: VD: Freys Hyrverk Stockholm Aktiebolag.
Styrelseordförande: Säkerhetsgymnasiet i Stockholm AB, Säkerhetsföretagen SÄKAB AB, DLL Konsult och Säkerhet AB och Sweboat Service AB.
Styrelseledamot: Stockholm Limousine Service Aktiebolag, Transporthuset i Stockholm Aktiebolag, Limousineaktiebolaget Hyrverk 1, Sweden Chauffeur Drive AB, Freys Security Services Group AB, ID06 AB, ALMEGA Aktiebolag och Bya, Bevakningsbranschens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd.
Tidigare uppdrag (senaste fem åren): VD: Securitas Sverige Aktiebolag och Notifind AB,
Styrelseordförande: iZafe Group AB, Securitas Sverige Aktiebolag, Securitas Uthyrning Aktiebolag och Securitas Retail AB.
Styrelseledamot: Securitas Europe Holding AB och Transportföretagen TF AB.
Suppleant: Dosell AB, Svenskt Näringsliv,
Oberoende: Ja.
Aktieinnehav: –

Joachim Källsholm

Revisor

Johan Kaijser

Vid årsstämma den 25 maj 2021 valdes Allians Revision & Redovisning AB till revisionsbolag, med Johan Kaijser som huvudansvarig revisor. Allians Revision & Redovisning AB är auktoriserade revisorer och medlemmar i FAR. Adress: Box 6070, 175 06 Jarfalla, telefon +46-8 50 90  6400. Revisorsarvoden för 2020 kommer att betalas enligt godkänd räkning.

Angivna innehav och ­engagemang i ­andra bolag Styrelse- och ledningspersonernas angivna innehav av värdepapper i Transfer avser både privata äganden och äganden genom närstående eller bolag som kontrolleras av personen. I förteckning över engagemang i andra bolag ingår pågående eller under de senaste fem åren avslutade styrelseuppdrag i andra aktiebolag, i enlighet med utdrag ur Näringslivsregistret hos Bolagsverket, samt uppgifter om äganden överstigande tio procent i övriga bolag, vilka uppgivits av respektive befattningshavare inför upprättandet av detta dokument.

Mentor

Bolagets mentorer är beQuoted AB. beQuoted nås på e-post info@beQuoted.se , telefon 08-692 21 90 och har utdelningsadressen Box 5216, 102 45 Stockholm.