Investor Relations

Ledning

Mats Holmberg

VD

(född 1958)
Mats Holmberg har över 30 års erfarenhet av företagsgrundande och entreprenörskap. Mats är en visionär och entreprenör och arbetar aktivt både i noterade och onoterade bolag.

Pågående uppdrag: Ordförande: Mil Sec Sverige AB, Sensec AB, Transfer Networks Sweden AB, Altum Security AB
Ägare och ordförande: Des Mond AB 100%, Soft Telecom Sweden AB 50%.
Ordförande och VD: Ubewise Sweden AB.
Ledamot: Amigo Systems AB, 
Tidigare uppdrag: Ordförande: iZafe AB, Minutus Training AB, Commuter Security Group AB, Parkeringsvakt Utbildningar Sverige AB, Sensec Academy AB
Ledamot FRISQ AB (publ), Amadra AB, Wrenshit AB.
Suppleant: Doktor Hemma ASIH Stockholm AB.
Utbildning: Umeå Universitet; Business. IHM Business School, Sales & Market Management.
Oberoende: Nej.
Aktieinnehav: Äger direkt och genom bolag 100 283 192 aktier.

Mats Holmberg

Karin Nilsson

CFO

Född: 1973
Pågående uppdrag: CFO Transfer Group AB 
Tidigare uppdrag: CFO Fuud AB, revisor EY
Utbildning: Civilekonom Lunds universitet
Oberoende: Ja
Aktieinnehav: Inga

Karin Nilsson

Mathias Svedlund

VD Sensec AB och Sensec Solutions AS

Född: 1977
Befattning: VD på Sensec Holding AB (publ) sedan 2021 och tidigare anställd i Senseckoncernen mellan 2006-2018
Utbildning: Högskoleingenjör Elektronik vid Uppsala Universitet, Företagsekonomi vid Uppsala Universitet.
Tidigare uppdrag senaste 5 åren: Etableringsansvarig, Försäljningsansvarig samt Kontorschef och delägare i Licab East AB.
Aktieinnehav: 42 165 aktier

Mathias Svedlund

Thomas Walldof

VD Amigo Systems AB

Född: 1982
Pågående uppdrag: VD sedan december 2023 på Amigo Systems AB
Tidigare uppdrag: VD på Wellsec AB
Oberoende: Ja
Aktieinnehav: 0 aktier

Thomas Walldof