Investor Relations

Bolagsstämmor

Årsstämma den 20 maj 2024

Transfer Group AB (publ) höll årsstämma den 20 maj 2024 klockan 10.00 på Warfvinges väg 35 i Stockholm.


Kommuniké från årsstämma


Kallelse till årsstämma


Fullmaktsformulär


Bilaga bolagsordning