Transfers dotterbolag DoktorHemma har nu blivit medlem i branschorganisationen Svenska Vård. Svenska Vård arbetar för att fristående utförare i vård och omsorg ska ges möjlighet att bidra på lika villkor som offentliga verksamheter. En god kvalitetskonkurrens är bra för vård- och omsorgstagarna men också för att utveckla verksamheterna. Att vara fristående utförare i vård och omsorg ger möjlighet att bidra med ökad mångfald och utveckling av välfärdstjänster som kommer vård- och omsorgstagare och samhället till del.
Mer information om Svenska Vård finns på deras hemsida: http://www.svenskavard.se