Kallelse till extra bolagsstämma i Transfer Group Ab (publ)

Aktieägarna i Transfer Group AB, 556921-8687, kallas härmed till extra bolagsstämma den 15 januari 2020 klockan 14.00 på Vendevägen, Danderyd Anmälan m.m. Aktieägare som vill deltaga i stämman ska: Dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 3 januari 2020, Dels senast fredagen den 3 januari 2020 anmäla sig hos […]

Raytelligence tecknar återförsäljaravtal med Transfer Service Group

Raytelligence tecknar avtal med Transfer Service Group som är verksamma inom Vård, Service och Säkerhet med bl.a dotterbolagen Doktor Hemma, VivBon Senior Service, Ubewise och Transfer Säkerhet. “Genom detta avtal kan vi erbjuda vår lösning till andra kundsegment än de traditionella som vi når genom de större vårdgivarna och ser fram mot samarbetet ” säger […]

VivBon och Transfer Service Group

VivBon har förvärvats av Transfer Service Group AB och VivBons uppskattade helhetslösning av tjänster och vård för seniorer skall nu expandera över hela Storstockholm och andra storstäder. I den nya gruppen ingår även Doktorhemma och en vårdcentral. Vi på VivBon är glada över att vara en del av Transfer Service Group och att få bygga […]

Christoffer Bylock tillträder som vice VD i Transfer Service Group AB

1 april tillträdde Christoffer Bylock tjänsten som vice VD i Transfer Service Group AB. Christoffer är 43 år och är bosatt i centrala Stockholm, en multi-entreprenör med stort engagemang för service och människor. Under sitt yrkesliv har han bland annat grundat och drivit företag inom IT, digital marknadsföring samt serviceföretag. Christoffer ligger bl.a. bakom serviceföretagen […]

Nu blir vi Transfer Service Group AB

Som ett led i vår affärsplan så har vi bytt namn till Transfer Service Group AB. Detta för att förtydliga vår verksamhet och bättre återge vår verksamhet som är att äga, bygga samt förvalta bolag inom service, säkerhet samt vård.